ВАЖНО!

ЕКСКУРСИЯ ДО КАТАКОМБИТЕ Е ВЪЗМОЖНА САМО ЗА ТЕЗИ ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА ПРЕДСТАВЯТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЪЛНА ВАКЦИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19

През 2019 година, за посещение от гости и жители на Одеса, гостоприемно са отвори изоставената преди част от одеските катакомби, открити неотдавно от експерти – членове на общественото движение «Културно наследство», входът в които се намира на Градоначалницката улица. Сега Вие можете да се разходите, придружени от обучени и приготвени специалисти, по непознатите пътеки на подземната Одеса, и да слушате историите и фактите, внимателно събрани от местните историци на Одеса и представени по интересен начин от акредитирани водачи.

Може да се каже, че тази част от системата на одеските катакомби, без съмнение, е най-стара и недокосната от всички катакомби, които разположени в границите на града. В допълнение, именно през тази система беше известният път на контрабандистите в Одеса.

Экскурзионното време – 1.5 часа.

По времето на экскурзията:

→Вие ще видетете как вадиха дивия камък;
→Вие ще се насладите с необикновени пътеки с арки;
→Вие ще следвате по маршрутите на известните одески контрабандисти;
→Вие ще посетите местата където се събираха членовете на известната Одеска масонска ложа;
→Вие ще чуете истории за Мишка Япончик и Любка Козак;
→Вие ще видите как е осигурена безопасността на работниците и гостите на мината;
→Вие ще чуеите за Отделната Приморска армия и за 73-дневната героична отбрана на Одеса по време на Втората световна война;
→Вие ще се насладите на уникалните сталактити;
→Вие ще получите уникални чувства, познания и личен опит от намиране дълбоко под земята, не сравними с нищо, което ви се е случвало преди!

ЕКСКУРЗИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА НА РУСКИ ИЛИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


ЕКСКУРЗИЯТА СТРУВА:

1 – 2 души –  500 UAH от  групата (приблизително 31 BGN) + 700 UAH (приблизително 43 BGN) от  групата за преводашки услуги на английски език (ако е необходимо)

от 3 до 15 души –  200 UAH на човек (приблизително 12,5 BGN) + 700 UAH (приблизително 43 BGN) от  групата  за преводашки услуги на английски език (ако е необходимо)

Екскурзиите до катакомбите на Одеса «На Градоначалницката» се провеждат целогодишно, с предварителна покана по диспечерски телефонен номер:

Внимание: трябва да вземете топли дрехи с вас на екскурзията (през летния период) – вътре в кариерите има постоянна температура до 14 градуса, и комфортни обувки за пешеходен туризъм.

МЯСТОТО НА СРЕЩАТА: ъгъла на СТАРОПОРТОФРАНКОВСКА улица и ГРАДОНАЧАЛНИЦКА улица (в близост до аптеката «ПОЛИМЕД»)

КАК ДА ПРЕСТИГНЕТЕ:

1.ОТ СЪБОРНАТА ПЛОЩА, ПЕША (приблизително, 11 – 15 минути)

2.ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ГАРА, ТРАМВАЙ № 28 (приблизително, 30 – 40 минути)

сядате – спирка  „ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИ ВОКЗАЛ“

слизате – спирка „ГРАДОНАЧАЛНИЦКА“

3.ОТ ТИРАСПОЛСКА ПЛОЩА, ТРАМВАЙ №  15 (приблизително, 10 – 15 минути)

сядате – спирка „ТИРАСПОЛСКА ПЛОЩА“

слизате – спирка „СТАРОПОРТОФРАНКОВСКА“


ODESSA TOURISM