Одеските катакомби – феномен с много мистерии и легенди. Подземни ходове от различен произход и предназначение. По-голямата част от Одеските  катакомби представляват древни шахти-каменоломни (~95%) от които е изкопан камък за строителството на града. Също така до Одеските катакомби са отнасят дренажни тунели, „мини“ — стари изби с различно предназначение, военни бункери, най-различни тайнствени подземни галерии и истински естествени пещери. Винаги у переплетении подземни кухини от различен произход, сложно да се разбират  саммите жителите на Одеса. Катакомбите хранет в себе си интересни следове на миналите епохи от жизнята на града. Да, и самото намирането в катакомби носи не забравени впечатления.

Когато се започна строителството на Одеса, преди повече от 200 години, в същото време и започна да расте кариерите на лабиринта. Този камък – понт варовик- черупка е единственият и най-добрият строителен материал за нашия град в старите денове. Той остава така до днес. Екстракция на камък се извършва на практика без контрол, което доведе до огромно объркване на подземните тунели. Следователно, за да се загубите в катакомбите на Одеса е много лесно и просто.

Общата дължина на Одеските катакомби повече от 2500 км. Продължителността  тази близка до реалността, но не потвърдена от картографски материал. Изследването на картография на Одеските катакомби са запазени до нашите  денове.

По стените на подземията са доста често срещани рисунки и надписи, оставени от бившите жители на Одеса. Кораби, локомотиви, дирижабли, храмове, хора, които са живели преди, данните за домакинството, всички съхранени в различни места на катакомбите, и до днес. Отделно стоет някои специфични рисунки, останали в периода на Втората световна война. 

Пещерите са уникална формация на изначалната същност на природата. Одеските пещери – най-старите пещери на града. Тяхният  възраст – около 4 милиона години. Това са карстови пещери, те са се образували от разпадането на варовик от подпочвените води по поречието на понтийските камыци които съществували дори по-рано пукнатини. В Одеса има брои на около 70 естествени пещери с обща дължина 9 км. Размери на малките пещери на Одеса за комфортен престой на лицето: ширината на 0,5-2,5 м и височина от 0.5-3.5 м. Пещерите  могат да се видят на кариерата, които понякога пробия тези природни образувания .. Някои от пещерите на Одеса, като пещера «Заповедная», уникални в световен мащаб.

След като човек попада в подземния лабиринт, той влиза в необичайни природни условия, един различен свят, където има пълна тъмнина и тишина. Във връзка с откриването на неизследване и при контакт със следи от миналото, човек получава незабравими впечатления.

ПОМИСЛЕТЕ: В катакомбите царува целогодишно постоянна температура от 12 + 14s, следователно, да посетите пещерите през лятото вие ще трябва удобни (затворени) обувки и топли връхни дрехи.